Forside - Home
Liv - Life, 2008, Lene Sørensen

”Liv”, Akryl på lærred, 100x140, 2008

mellem

kunst, kultur, natur

flade, perspektiv

materiale, form, indhold

bevægelse, (s)tilstand

tilblivelse, struktur, nedbrydning

krop, hjerne

sanset, set

ekspressionistisk, amorft, stiliseret

materiale, illusion

lys, mørke

 

between

art, culture, nature

surface, perspective

material, shape, content

movement, standstill

creation, structure, disintegration

body, brain

sensed, seen

expressionistic, amorphous, stylized

material, illusion

light, darkness

Lene Sørensen, København K - Copenhagen K

© copyright 2002 - 2016